WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

O K R Ę G  M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

                 KOŁO NR. 7  WARSZAWA OCHOTA

 

                           Z A W I A D O M I E N I E

 

 

       w dniu 22 luty 2020  r. o godz. 9.30(w pierwszym terminie), o godz. 10.00(w drugim terminie)

 

                   odbędzie się w siedzibie KOŁA WARSZAWA UL GRÓJECKA 120

 

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

 

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła w minionej kadencji.
 5. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok   2020
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok  2020
 8. Dyskusja
 9.  Podęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na 2020 r.
 10.  Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              ZARZĄD KOŁA