WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW 7 20.11.2022 godz. 10