EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

DYSTRYBUCJA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ORAZ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD  ZA WĘDKOWANIE NA 2024 R  MOŻNA UISZCZAĆ W PONIŻSZYCH PUNKTACH:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SIEDZIBIE KOŁA NR 7 WARSZAWA UL. GRÓJECKA 120 

W KAŻDY WTOREK W GODZ. 16-18 

dodatkowo:

W dniach 27.12 - 5.01 w każdy dzień powszedni w goedz. 17-18

W dniach 15-30.04 w każdy dzień powszedni w godz. 16-18

 

 

 

Sklepie Multifishing  (CH E. Leclerc) Warszawa ul. Jutrzenki 156        

w godz. 13.00 – 19.00 tel. 22 339 30 44  kom. 664 015 193

         

Stoisko wędkarskie ul. Bakalarska Al. A2 Pawilon 26  tel.  535 548 025 Grzegorz

 

ICARP ul. Usypiskowa 4 02-386 Warszawa 

 

Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się w siedzibie Koła Nr.7 Warszawa ul. Grójecka 120

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z:

Grzegorzem tel .535 548 025

Sebastianem te. 506 490 100

Uwaga: osoby zgłąszające się na egzamin powinny mieć ze sobą dowód opłaty. Opłata egzaminacyjna w wysokości 40 zł., przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z opłaty,

Dane do opłącenia opłąty egzaminacyjnej:

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie

nr konta: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281

w tytule przelewu: Opłata egzaminacyjna Koło nr 7

 

 

INFORMACJA DLA WĘDKARZY W SPRAWIE SKŁADEK I ZEZWOLEŃ OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W  WARSZAWIE:

Tabela z wysokością składek członkowskich oraz na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2024 znajduje się na stronie Okręgu Mazowieckiego PZW w sekcji "SKŁADKI":

https://ompzw.pl/artykul/wysokosc-skladki-czlonkowskiej-na-ochrone-i-zagospodarowanie-wod-w-2024-r-1

Przed wykupieniem składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz otrzymaniem zezwolenia na wędkowanie prosimy o szczegółowe zapoznanie  się z wykazem wód i zasadami  wędkowania Okręgu Mazowieckiego PZW znajdujących się w tym samym miejscu.

 

 W punktach dystrybucji wydawane są zezwolenia wyłącznie na wody Okręgu Mazowieckiego tj. składka członkowska oraz składka na ochronę i zagospodarowanie wód.

 ZWROTY SKŁADEK I ZEZWOLEŃ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

 

                                                                                                         Zarząd Koła Nr. 7