Uchwały & Regulaminy

Regulamin dyscyplin wędkarskich - organizacja zawodów.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wnioskami z Zebrania Sprawozdawczego na stronie Koła raz na kwartał będziemy zamieszczać informacje z prac Zarządu Koła

Poniżej informacje za I kwartał 2018r

W I kwartale 2018r odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Koła

Zarząd podjął następujące uchwały:

Uchwała Nr. 1/2018r z dn.9 stycznia 2018r w sprawie: sprzedaży znaków w 2018r

Uchwała Nr.2/2018 z dn. 9 stycznia 2018r w sprawie: ustalenia terminu Zebrania Sprawozdawczego za 2017r

Uchwała Nr. 3/2018 z dn. 9 stycznia 2018r w sprawie: zatwierdzenia terminarza zawodów w 2018r

Uchwała Nr. 4/2018 z dn. 6 lutego 2018r w sprawie: zatwierdzenia budżetu Koła na 2018r

Uchwała Nr. 5/2018 z dn. 6 lutego 2018r w sprawie: zatwierdzenia diet na 2018r

Uchwała Nr. 6/2018 z dn. 6 lutego 2018r w sprawie; zatwierdzenia planu pracy na 2018r

Uchwała Nr. 7/2018 z dn. 6 marca 2018r w sprawie: odznaczeń PZW w 2018r

 

Zebrania Zarządu odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca.

W pozostałe wtorki odbywają się spotkania przedstawicieli zarządu z członkami i sympatykami naszego Koła na które serdecznie zapraszamy.

 

Informacje o pracy Zarządu Koła Nr 7 w II kwartale 2018r

 

W związku zatwierdzonym Planem Pracy Zarządu Koła zebrania odbywają się w

pierwszy wtorek każdego miesiąca.

W razie potrzeb zwoływane są dodatkowe posiedzenia Zarządu.

W pozostałe wtorki miesiąca odbywają się spotkania zarządu z członkami i sympatykami Koła na których przyjmowane są wnioski i uwagi dotyczące bieżącej działalności .

W minionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu na których podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 8 z dn.3 kwietnia 2018r     „ Przyznania ryczałtów za telefon

Uchwała Nr. 9 z dn. 3 kwietnia 2018r   „ Dofinansowanie dla Kol. Andrzeja Sikorskiego”

 

Informacje o pracy Zarządu Koła Nr 7 w III kwartale 2018r

W III kwartale 2018 odbyły się 3 posiedzenia zarządu .Ze względu na okres urlopowy posiedzenie zarządu w miesiącu lipcu nie odbyło się.

Zarząd zajmował się aktualnymi sprawami między innymi organizacją zawodów organizowanych przez koło a następnie oceną ich przeprowadzenia.

W sierpniu zarząd koła był organizatorem sześciomeczu w dyscyplinie spiningowej.

W minionym kwartale zarząd nie podjął żadnej uchwały.

 

Informacje o pracy Zarządu Koła Nr 7 w IV kwartale 2018r

W IV kwartale odbyły się 3 posiedzenia Zarządu. Koniec roku to czas podsumowania

działań podejmowanych w ciągu minionego roku.Dokonano wstępnej oceny przeprowadzonych zawodów

sportowych organizowanych przez koło w 2018r. Omawiano również sprawy bieżące.

W miesiącu grudniu omawiano między innymi sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem zebrania sprawozdawczego za 2018r

W minionym kwartale Zarząd podjął następujące uchwały:

Uchwała nr.11/2018 z dn.18.12.2018r w sprawie " Sprzedaży znaków w 2019r"

Uchwała nr.12/2018 z dn.18.12.2018 w sprawie " Dofinansowania zawodów spiningowych na J. Drużno"